Download PDF by Ronald Beltzer,Evert Verhulp: Capita selecta cao-recht (Boom Juridische studieboeken)

, , Comments Off on Download PDF by Ronald Beltzer,Evert Verhulp: Capita selecta cao-recht (Boom Juridische studieboeken)

By Ronald Beltzer,Evert Verhulp

Het cao-recht magazine zich verheugen in een grote aandacht in de rechtswetenschappelijke literatuur. Niet alle leerstukken worden in de bestaande handboeken over cao-recht even diepgaand behandeld. Met de uitgave Capita selecta cao-recht wordt beoogd de voor de praktijk van belang zijnde, als juridisch advanced ervaren leerstukken diepgaand te behandelen. Achtereenvolgens komen aan de orde de afwijking van driekwart-dwingend recht, terugwerkende kracht van cao-bepalingen, de aanbiedingsplicht ten aanzien van de paintings. 14-werknemer, de reikwijdte van het incorporatiebeding, nawerking en algemeenverbindendverklaring, overgang van onderneming en caos en de juridische legitimatie van vakbonden in de rechtspraak.

Hoewel de uitgave is bedoeld de masterstudent arbeidsrecht te bedienen, zijn de behandelde capita uiteraard evenzeer geschikt voor iedereen die zich in bepaalde onderdelen van het cao-recht wil verdiepen. Een handboek cao-recht is de uitgave niet: de geïnteresseerde zal vergeefs zoeken naar onderwerpen als de definitie van de cao, de uitleg ervan, of de wijze waarop cao-bepalingen algemeen verbindend worden verklaard. Een goede voorkennis van het cao-recht is vereist om het meeste uit deze uitgave te halen.

Show description

Read Online or Download Capita selecta cao-recht (Boom Juridische studieboeken) (Dutch Edition) PDF

Best dutch ebooks books

Theo Engelen's Oorlog in de klas (Levende geschiedenis) (Dutch Edition) PDF

Lieve Lex, Het kamp is nog veel erger dan ik dacht. Het is er vies, je kunt nergens alleen zijn (zelfs niet als je je wast! ) en het eten is zo smerig dat bijna iedereen er ziek van wordt. Papa zegt dat hij de bewakers op de torens Nederlands heeft horen praten. Het zijn dus Nederlandse SS'ers. Dat is toch niet te geloven.

Download e-book for kindle: BiSL® - Pocketguide – 2de herziene druk (Best Practice by Remko van der Pols,Yvette Backer

BiSL®, enterprise details companies Library, is het framework voor enterprise informatiemanagement. Dit is de 2de druk van het boek met de beschrijving van het BiSL Framework. Het meest in het oog lopende verschil met de eerste druk is datde termen `functioneel beheer en `informatiemanagement in de titel zijn vervangen door één nieuwe time period: `business informatiemanagement.

Download PDF by Antonio Muñoz Molina,Nele Hendrickx,Tineke: Alles wat solide was (Dutch Edition)

In dit gepassioneerde essay doet Molina concrete voorstellen om uit de huidige economische problem te komen, waardoor je direct je handen uit de mouwen zou willen steken. Deze vertelling in de loepzuivere stijl van George Orwell en Virginia Wolf is een lucide examine en een hot pleidooi voor kennis, de enige weg die naar ware verandering kan leiden.

Read e-book online Politieke partijen en partijenstelsel van België (Dutch PDF

Seminar paper from the 12 months 2014 within the topic Dutch (Literature, tradition and Language), grade: 1,3, Johannes Gutenberg college Mainz (FTSK Germersheim), language: Dutch, summary: Belgiё is een van de grootste federale landen in Europa. Het land is samengesteld uit drie gemeenschappen: de Vlaamse, Franse en Duitstalige.

Additional resources for Capita selecta cao-recht (Boom Juridische studieboeken) (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Capita selecta cao-recht (Boom Juridische studieboeken) (Dutch Edition) by Ronald Beltzer,Evert Verhulp


by William
4.3

Rated 4.92 of 5 – based on 6 votes