Dutch Ebooks

New PDF release: Ik ben zijn (Dutch Edition)

, , Comment Closed

By Shri Nisargadatta Maharaj,Maurice Frydman,Wolter A. Keers

ISBN-10: 9401302057

ISBN-13: 9789401302050

Het standaardwerk uit de Advaita Vedanta-traditie Ik Ben / Zijn van Shri Nisargadatta Maharaj is al decennialang het basisboek voor mensen die geïnteresseerd zijn in non-dualiteit. Deze bundeling bevat de twee eerder aside verschenen boeken van de Indiase goeroe Shri Nisargadatta Maharaj (1897-1981): Ik ben en Zijn. Het eerste boek bevat fifty five gesprekken, waarin hij in vraag- en antwoordvorm zijn gedachten ontvouwt over het wezenlijke Ik van de mens en de weg naar zelfrealisatie. In het tweede deel ontleedt Shri Nisargadatta Maharaj de quasizekerheden, -overtuigingen en -gehechtheden van mensen die hem, begerig naar verlichting en ondubbelzinnige waarheden, vragen stellen.

Show description

Read Post →

Victoria Aveyard,Marion Drolsbach,Ellis Post uiterweer's Rode koningin (Dutch Edition) PDF

, , Comment Closed

By Victoria Aveyard,Marion Drolsbach,Ellis Post uiterweer

ISBN-10: 9023490282

ISBN-13: 9789023490289

In de wereld van de zeventienjarige Mare Berrens hebben mensen zilver of rood bloed. Mare en haar familie zijn geboren als lage Roden, voorbestemd om de elite van Zilveren te bedienen. Bovendien bezitten de Zilveren bovennatuurlijke krachten, waardoor ze zo sterk zijn als goden. Als haar beste vriend in het leger moet gaan dienen zet Mare alles op alles om zijn vrijheid terug te winnen. Het lukt Mare om toegang te krijgen tot het koninklijk paleis, waar ze oog in oog komt te staan met de koning. Hij ontdekt bij Mare een verborgen gave – een kracht waarover ze niet had kunnen beschikken – haar bloed is immers rood…

Show description

Read Post →

Download PDF by Beecher-Stowe,Maan Jansen,Francine Schregel-Oustein: Hut van oom Tom (Wereldberoemde verhalen) (Dutch Edition)

, , Comment Closed

By Beecher-Stowe,Maan Jansen,Francine Schregel-Oustein

ISBN-10: 9076268665

ISBN-13: 9789076268668

Als slavenhouder Shelby zijn favoriete slaaf Tom verkoopt, begint voor Tom een leven vol ellende en verhuizingen. Tom wordt op een veiling verkocht, maar als hij tijdens de bootreis op de Mississippi het dochtertje redt van de heer St. Clare koopt deze hem over en neemt hem mee naar New Orleans. Het noodlot slaat opnieuw toe als Eva ziek wordt en sterft en St. Clare kort daarna wordt doodgestoken. Tom wordt verkocht aan Simon Legree en werkt onder barre omstandigheden op zijn boerderij. Hij troost de andere slaven door godsdienstlessen te verzorgen. Als twee slavinnen vluchten, wordt Tom door Legree beschuldigd en vreselijk gemarteld. Op een dag komt George Shelby, de zoon van zijn vroegere meester langs. Maar hij kan Tom niet meer redden...

Show description

Read Post →

Download e-book for kindle: Samuel Pallache (Dutch Edition) by Mercedes García-Arenal en Gerard Wiegers,Els Naaijkens

, , Comment Closed

By Mercedes García-Arenal en Gerard Wiegers,Els Naaijkens

ISBN-10: 9089646167

ISBN-13: 9789089646163

Drie religies, twee continenten, vijf landen: een korte typering van het veelbewogen leven van Samuel Pallache.[-]Geboren in een Marokkaans joodse familie van Spaanse origine, en geboren werd in Fez werd Samuel Pallache agent van de koning van Marokko in de Republiek der Zeven Verenigde Provincien, koopman en piraat. Op final van de Spaanse ambassadeur werd hij gevangengezet in Londen en na inmenging van stadhouder prins Maurits weer vrijgelaten, maar als voormalig dienaar van de Spaanse koning was once hij tegelijkertijd verwikkeld in een advanced dubbelspel. Als 'barbarijnse' jood speelde hij een rol van betekenis in het vroegste synagogale leven in Amsterdam, maar hij en leden van zijn naaste familie overwogen ook een bekering tot het katholicisme. Samuel Pallache overleed in 1616 en ligt begraven op Beth Haim, de Portugees-Israëlitische begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel. Om het verhaal van Pallache te reconstrueren hebben de auteurs langdurig onderzoek gedaan in archieven en bibliotheken in Marokko, Spanje, België, Nederland en Engeland. Hun studie is in de Europese en Amerikaanse pers geprezen als een geslaagde microgeschiedenis van de joden in Europa en van de complexe loyaliteiten en identiteiten die zij tussen en binnen verschillende werelden construeerden. [-]

Show description

Read Post →

New PDF release: Germania (Dutch Edition)

, , Comment Closed

By Simon Winder,Margreet de Boer,Ronald Kuil

ISBN-10: 9000334934

ISBN-13: 9789000334933

‘Een betoverend weefsel van een reisverslag, anekdotes en komisch-heroïsche geschiedenis.’ Sunday Times

Simon Winder raakte op jonge leeftijd gefascineerd door Duitsland. Boeken over de geschiedenis van Duitsland gaan vaak over de zwartste bladzijden uit haar verleden. Duitsland kende in de eeuwen voor de opkomst van het nazisme echter zo veel culturele en historische rijkdom, dat Winder het tot zijn missie heeft gemaakt om dit onder de aandacht te brengen. Het resultaat is Germania, een eigenzinnige en enthousiaste rondleiding door de geschiedenis en de cultuur van Duitsland.

Show description

Read Post →

Download e-book for iPad: Bericht vanuit het innerlijk (Dutch Edition) by Paul Auster

, , Comment Closed

By Paul Auster

ISBN-10: 9023486668

ISBN-13: 9789023486664

Nadat Paul Auster in Winterlogboek zich zijn leven herinnerde als de geschiedenis van zijn lichaam, beschrijft hij in dit boek de geschiedenis van zijn innerlijk. Hij doet dat aan de hand van zijn confrontaties met de buitenwereld in de jaren na de oorlog tot aan de woelige jaren zestig.

In diepgevoelde, sensitieve verhalen weet Auster de geluiden, de geuren en daaraan gekoppelde ervaringen uit zijn jeugd te vangen. Het accessory in Bericht vanuit het innerlijk ligt echter vooral bij de vele beelden die hem als jongen zo raakten (hij was once gek op motion pictures en tekenfilms). Uiteindelijk verlaat hij het woord zelfs helemaal en nemen de beelden het over. Beelden die zijn eigen, individuele ontwikkeling reflecteren maar tevens een tijdsdocument vormen dat velen zullen herkennen.

Show description

Read Post →

Read e-book online Verbeteren van teams (Dutch Edition) PDF

, , Comment Closed

By Jan Schouten,Anke Baak,Wiebe Kamminga

ISBN-10: 9058713377

ISBN-13: 9789058713377

Geactualiseerde editie.

- Al meer dan tien jaar succesvol
- Volledig herziene en geactualiseerde herdruk

De Thema-klassieker Verbeteren van groups is compleet herzien en geactualiseerd. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die de laatste jaren het functioneren van groups en afdelingen hebben beïnvloed - dynamiek en complexiteit van organisaties, virtuele samenwerking, snellere besluitvorming en grotere aandacht voor sociale en culturele aspecten van het werk - zijn allemaal verwerkt in dit whole handboek.

Verschillende invalshoeken
Eén theorie over teamwerk die alles omvat en de werkelijkheid vanuit één gezichtspunt benadert, zul je in dit boek niet vinden; wij betwijfelen of die er überhaupt ooit zal komen. En je vindt in Verbeteren van groups dus ook geen kant-en-klare antwoorden op al uw vragen ... Waarom niet? Omdat het organiseren van en omgaan met mensen nu eenmaal grillig en weerbarstig, en elke keer weer anders is. En dat zal altijd zo blijven.

Zoekplaatjes
Wat vind je dan wel in dit boek? Nieuwe gezichtspunten om naar groups te kijken. Invalshoeken waarmee je met groups, afdelingen en organisaties aan de slag kunt. Verbeteren van groups geeft je daarvoor stof tot nadenken en modellen om mee te werken. Onder andere met 'zoekplaatjes' willen we je stimuleren na te gaan welke factoren van invloed zijn op het functioneren van je crew. Ook de beperkingen en risico's van teamwerk belichten we.

Show description

Read Post →

Marathonlopers rond het Binnenhof (Dutch Edition) by Roel Bekker PDF

, , Comment Closed

By Roel Bekker

Topambtenaren zijn te vergelijken met marathonlopers. De marathonloper loopt het grootste deel van de race zonder publiek. Hij bouwt zijn race rustig en zorgvuldig op, loopt een tijd in een groepje, maar weet dat hij het uiteindelijk alleen zal moeten doen en dat op een gegeven second de guy met de hamer komt.
Topambtenaren zijn de belangrijkste intermediairs tussen de ambtelijke dienst en het politieke systeem. Als het gaat om de politiek-ambtelijke verhoudingen, vervullen de topambtenaren vaak de spilfunctie. De politieke leiding verwacht van de topambtenaren goede informatie en nuttige adviezen, maar bovendien dat de topambtenaar het ambtelijke apparaat in het gareel houdt en tot goede prestaties stimuleert. De ambtelijke dienst op haar beurt vraagt om leiding, maar ook om bescherming tegen te veel politieke druk, onhaalbare voornemens of kritiek van de buitenwereld. Ook wordt van de ambtelijke leiding verwacht dat die erin zal slagen de politiek te overtuigen van verstandige (ambtelijke) inzichten.
Dit boek gaat over de 'marathonlopers van de publieke dienst', meer in het bijzonder van de Haagse ministeries rond het Binnenhof. Het geeft over de periode van 1970-2010 inzicht in het leven en werk van forty four topambtenaren, Secretarissen-Generaal en Directeuren-Generaal. Wat voor mensen zijn het, wat voor achtergrond hebben ze, hoe zijn ze op hun plek terechtgekomen, en op welke wijze hebben zij hun functie vervuld? Wat was once hun relatie met hun ministers en hun medewerkers? Duidelijk wordt wat hun macht en invloed (geweest) zijn en ook welke beperkingen daarbij een rol spelen. Ook komt aan de orde in welke conflicten zij soms terechtkwamen en op welke wijze politici hun benoeming en werk soms probeerden te beïnvloeden.

Roel Bekker heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Groningen. Hij used to be vanaf 1970 werkzaam bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onder andere van 1985 tot 1992 als plaatsvervangend Secretaris-Generaal. Daarna was once hij een aantal jaren advisor, als accomplice van TwijnstraGudde. In 1998 werd hij benoemd tot Secretaris-Generaal (SG) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en game. Van 2007-2010 was once hij programma Secretaris-Generaal voor het programma Vernieuwing Rijksdienst en in die functie verantwoordelijk voor de afslanking en verbetering van het rijk. Hij is sinds 2008 tevens bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke quarter aan de Universiteit van Leiden (Albeda Leerstoel).

Show description

Read Post →

Download e-book for kindle: 's Nachts doe ik alsof (Dutch Edition) by Annette Pas

, , Comment Closed

By Annette Pas

ISBN-10: 9044622668

ISBN-13: 9789044622669

Liesbeth heeft alles waar ze ooit van gedroomd heeft: een prachtig huis, een vaste baan, en bovenal Paulus, haar knappe en succesvolle verloofde. Alleen in mattress willen de dingen nog niet zo goed lukken. Sterker nog: in mattress zijn de dingen ronduit bedroevend.
Om haar aanstaande huwelijk te redden, besluit de courageous Liesbeth haar remmingen voor één nacht opzij te zetten en af te dalen in de louche onderwereld van de losbandige Philomena, een vroegere studievriendin. In dit obscene milieu van decadente affaires en perverse obsessies doet Liesbeth een schokkende ontdekking over zichzelf die onbekende hartstochten doet opvlammen bij Paulus.
In s Nachts doe ik alsof beschrijft Annette Pas op weergaloze wijze hoe Liesbeth gedwongen wordt om een bloedstollend dubbelleven te leiden. Zij en Paulus komen in een levensgevaarlijk spel terecht waarin de grenzen tussen passie en waanzin vervagen. Er is geen weg terug. Achter de gesloten deuren van hun riante villa ligt een ijzingwekkende apotheose in het verschiet.
Nooit eerder werd het tragische zo ingenieus met het komische verweven. Pas is een nieuwe unieke stem in de Nederlandstalige literatuur.

Annette Pas (1980) heeft een Nederlandse vader en een Vlaamse moeder. Na haar afstuderen in Leuven vertrok ze naar Engeland, waar ze Engelse literatuur studeerde en promoveerde in de psychologie. Nu woont ze in Parijs.

Show description

Read Post →